درباره شرکت

یلو وب ایران کیش

شرکت مشاورین یلو وب ایران کیش به پشتوانه تجارب موفق مؤسسان خود در سال 1384 در منطقه استراتژیک کیش با هدف توسعه تجارت بین الملل در حوزه های تکنولوژی و بازرگانی خارجی و جذب فرصت های نوین تجاری فعالیت خود را در جزیره کیش آغاز نمود.
فعالیت این شرکت در سال 1397 با درک شرایط جدید منطقه و احساس مسئولیت در تامین نیازمندیهای تکنولوژی و ارائه خدمات بازرگانی بین الملل وارد مرحله جدیدی گردید. تجارب ارزشمند و موفق مدیران و تخصص همکاران و ارزش های فرهنگی انتخاب شده وجه تمایز و عامل موفقیت در عرصه بین الملل می باشد.
  • 1-تامین تجهیزات تکنولوژیک برای کشور
  • 2-ارائه خدمات تجاری و آموزش تکنولوژی برای کشور در جزیره کیش
  • 3-ارائه خدمات و مشاوره بازرگانی بین الملل
  • 4-ارائه خدمات و مشاورهای اداری و مالی در جزیره کیش
  • 5-تجارت در حوزه های نوین سلامت
با خشم عادلانه نکوهش کنید و از مردان فریب خورده متنفر باشید و تضعیف شده توسط جذابیت لحظه لذت چنان کور میل که آنها نمی توانند درد و مشکل را پیش بینی کنند.

آخرین نمونه کارها

به کمک نیاز دارید؟ یا به دنبال یک نماینده

کپی رایت 2023, وانکین. تمامی حقوق سایت محفوظ است.